× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Sudeckie Centrum Zdrowia

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sudeckie Centrum Zdrowia

Informacje o komórce

Szpital psychiatryczny i odwykowy

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Inna
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria dzieci i młodzieży


Adres

74-83-77-001
pl. Zamkowy 10
58-250 Pieszyce

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1